Berichten

Afrekenen op basis van een aandeel

Wat is het waard?

In de vorige 2 blogs heb ik laten zien waar je rekening mee kunt houden als je wilt afrekenen op basis van een uurtarief met een succes fee of op basis van leads.

Deze vorm is een stuk ingewikkelder want de opdrachtgever zal mogelijk overschatten wat de waarde is of zal worden van zijn/haar initiatief. Door de volgende parameters samen in te vullen kun je snel achterhalen of deze realistisch zijn.

Read more

Afrekenen op basis van Leads

Per stuk in plaats van per uur

In de vorige blog ging het over een variant (uurtarief + succes fee) op de traditionele manier van het werken op urenbasis. De voordelen van het afrekenen op basis van Leads, is dat de opdrachtgever alleen hoeft te betalen als er daadwerkelijk leads worden aangedragen. Dus No Cure No Pay. Of misschien wel beter: No Leads No Pay. Het nadeel voor de opdrachtgever is dat er ook meestal geen inspanningsverplichtingen zijn van de leadbrenger. Een combinatie met het vorige model is natuurlijk denkbaar.

Read more

Afrekenen op resultaat

Afwijken van uurtje-factuurtje?

Bedrijven zijn gewend om diensten af te nemen op urenbasis tegen een uurtarief of op projectbasis. Wat eigenlijk ook is gebaseerd op een schatting van het aantal uren maal uurtarief. In het laatste geval neemt de projectnemer het risico om meer uren te moeten uitvoeren dan deze te kunnen factureren. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook mogelijk. Dat de projectnemer eerder klaar is.
Read more