Berichten

Afrekenen op resultaat

Afwijken van uurtje-factuurtje?

Bedrijven zijn gewend om diensten af te nemen op urenbasis tegen een uurtarief of op projectbasis. Wat eigenlijk ook is gebaseerd op een schatting van het aantal uren maal uurtarief. In het laatste geval neemt de projectnemer het risico om meer uren te moeten uitvoeren dan deze te kunnen factureren. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook mogelijk. Dat de projectnemer eerder klaar is.
Read more